Företaget

Tjänster

Butiken

Kvalité & Miljö

Kontakta oss

Startsida


 

Norbergs Elinstallationer arbetar med EIO-Q vilket är ett standardiserat system för kvalitetssäkring av el-entreprenader. Systemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001. Att kvalitetssäkra enligt EIO-Q innebär att man systematiskt skapar ordning och reda i arbetet genom att kontrollera och därmed undviker att fel uppkommer.

EIO - Q är framtaget av Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är branschorganisationen för Sveriges el-entreprenörer.

Företaget tillämpar även elbranschens hjälpmedel av miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet EIO Q-miljö. EIO Q-miljö har funnits sedan 1998 och samordnar arbetsmiljö, elsäkerhet och yttre miljö på ett klart och tydligt sätt. Systemet uppfyller i alla väsentliga delar kraven i ISO-systemet och FR 2000.

Norbergs Elinstallationer samarbetar med Vafab för att återvinna och källsortera rest- och avfallsprodukter.